Opførelse af nyt ventilationsaggregat – Holbæk Kommune

Holbæk Kommune ønsker at etablere et nyt ventilationsanlæg over tagkonstruktionen. For at bære ventilationsanlægget placeres en ny selvstændig stålkonstruktion. Stålkonstruktionen føres ned gennem tagkonstruktionen og fastgøres til eksisterende terrændæk, således at den ikke har indvirkning på eksisterende konstruktioner.

Det omtalte ventilationsanlæg etableres i området over det eksisterende teknikrum. Dette valg af konstruktionsmetode kombinerer pålidelighed og effektivitet for at sikre en stabil og sikker byggeproces.

Bygværket er henført til middel konsekvensklasse og KK2, dog er vurderingen af eksisterende konstruktioner ikke belastes mere end 5%.

RAILTEK INGENIØRER varetager funktionen som bygværksprojekterende, og har dermed det overordnede ansvar for den statiske dokumentation, samt at samle dokumentation til myndighederne. Vi står ligeledes for at udarbejde statiske beregninger for alle konstruktionsafsnit.

 

del casen
Forside
Forside
Forside
Forside

Vi mangler lidt mere information.